Comunicat | Comisia Națională de Legitimări, Transferări și Clasificări

Comunicat – 11.08.2023

Comisia Națională de Legitimări, Transferări şi Clasificări

Federația Română de Minifotbal vine cu unele completări și lămuriri la Regulamentul privind statutul, legitimarea si transferul jucatorului de Minifotbal. În urma modificărilor aprobate în sedința CEx din data de 01.08.2023, noul text de la Art. 9 si  Art 10, va fi următorul: 

Se completează art.9 Incetarea raporturilor contractuale si/sau a legitimării cu următorul text:

1. Încetarea legitimării pentru un jucător amator fără contract se face la cererea jucătorului, sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții, după caz:

 a. să formuleze o cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent (CSTJ) în perioada 1 – 30 August a anului competițional (taxa 300 lei). Acești jucători pot solicita legitimarea la un alt club din Romania în perioadele de transfer stabilite de FRM/AJM, după caz.

a.1. să formuleze o cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent (CSTJ) în orice perioadă a anului (taxa 2500 lei). Acești jucători pot solicita legitimarea la un alt club din străinătate în perioadele de transfer stabilite de EMF/WMF, după caz.

b. Jucătorii juniori, cu vârsta între 7 și 18 ani împliniți, aflați în această situație sunt obligați să achite fostului club suma de 300 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați la clubul respectiv.

 c. Jucătorii cu vârsta peste 19 ani aflați în această situație sunt obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați la clubul respectiv.

d. În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu perioada aferentă.

Articolul 10 | Transferul jucătorului de minifotbal

1. Un jucător de minifotbal fără contract se poate transfera de la un club sportiv la un alt club sportiv pe baza acordului incheiat intre cluburi si cu consimtamantul jucatorului, cu exceptia celor aflati sub incidența art.9 pct 1 (încetarea legitimării jucătorilor amatori fără contract), definitiv sau temporar.

1.1 Transferul temporar este cel prin care trecerea jucătorului de la un club la altul (de la clubul cedent la clubul cesionar) se face pentru o perioadă determinată, la încheierea căreia jucătorul revine la clubul cedent. Durata minimă a transferului temporar este intervalul dintre două perioade de transfer.

1.2. In perioada transferului temporar, clubul cesionar nu are dreptul să transfere jucătorul respectiv unui club terţ, decât cu acordul scris al clubului cedent, în caz contrar transferul urmând a fi anulat cu aplicarea sancţiunilor regulamentare;

5. Perioade și intervale de timp pentru efectuarea unui transfer între două campionate:

a) Transferul jucătorilor între două campionate se poate efectua numai în intervalele de timp stabilite anual de către Comitetul Executiv al FRM.

b) în perioada de vară-toamnă, 1 august – 1 octombrie;

c) în perioada de iarnă, 1 ianuarie – 1 martie;

d) un jucător nu se poate transfera mai mult de două ori într-un sezon competițional;

g) în situații excepționale, CEX al FRM poate modifica aceste perioade.