Decizia CEx FRM din 25.06.2023 – Afilierea Asociației Sportive Câinii Sibiului

Decizia CEX FRM din 25.06.2023

Comitetul Executiv al Federatiei Române de Minifotbal, intrunit in mod statutar la data de 25.06.2023, in prezența majorității membrilor sai, in conformitate cu art. 41 si 43 din Statutul Federației, adoptă cu 6 (șase) voturi, urmțtoarea decizie, având valabilitate pana la noi modificari.

In urma analizării cererii de afiliere provizorie depusă de către Asociația Club Sportiv Câinii Sibiului la data de 18.05.2023 si in urma verificării documentelor depuse de către această structură sportivă in conformitate cu prevederile art.15 alin.1 si alin.2 din Statutul Federației Române de Minifotbal se constată indeplinită procedura de afiliere provizorie până la prima Adunare Generală organizată de Federația Română de Minifotbal.

Având la baza expunerea de motive și raportul juridic întocmit de consilierul juridic al Federației, Bărbieru Cosmin Gabriel, Comitetul Executiv aprobă cu unanimitate de voturi afilierea provizorie a Asociației Club Sportiv Câinii Sibiului la Federația Română de Minifotbal, urmand ca afilierea definitivă să o propună la prima Adunare Generală organizată.

Prezenta decizie intră în vigoare cu intâietate din momentul publicării acesteia și informarea părților implicate.

*de la ședința CEx au absentat motivat următorii membri: Szekely Zoltan (membru)