Decizia Cex nr. 1: Organizarea competitiilor „sportul pentru toti”

Decizia nr. 1 a Comitetului Executiv al FRM din 16.04.2024

Membrii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Minifotbal, intruniti in sedinta din data de 16.04.2024, am hotarat in conformitate cu cu prevederile art. 41 din Statut si ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmatoarele:

ART.1 Se aproba organizarea Campionatului National al Firmelor si Institutiilor la Minifotbal in cadrul actiunilor de promovare a ”sportului pentru toti” si a ramurii sportive de minifotbal.

ART.2 Se aproba Regulamentul de desfasurare a competitiei, Campionatului National al Firmelor si Institutiilor la Minifotbal.

ART.3 Se aproba ca sumele necesare pentru organizarea Campionatului National al Firmelor si Institutiilor la Minifotbal sa fie asigurate si din fondurile proprii ale Federatiei.

ART.4 Se aproba procedura de calcul si sistemul de punctaj in vederea intocmirii clasamentului national pentru Campionatul National al Firmelor si Institutiilor la Minifotbal, desfasurat in cadrul actiunii de promovare a ”sportului pentru toti” si a ramurii sportive de minifotbal astfel:

a. In alcatuirea clasamentului se va tine cont de rezultatul sportiv obtinut de echipa, iar punctele de preformata se acorda in clasament conform grilei de mai jos:

Locul I = 35 pct
Locul II = 30 pct
Locul III = 25 pct
Locul IV = 20 pct
locurile 5-8 = 12 pct
locurile 9-16 = 8 pct

participare = + 5 pct (se adauga la fiecare echipa participanta)

b. Clasamentul se va actualiza anual dupa fiecare editie organizata.
c. Clasamentul va contine punctajul obtinut de echipe din ultimii 5 ani
d. Punctajul echipelor din clasament se radiaza daca:
– echipa nu a participat in ultimii 5 ani la cel putin 3 editii de CNFI
– echipa nu a acumulat mai mult de 8 puncte in ultimele 3 editii de CNFI
– echipa nu a participat la ultimele 3 editii consecutiv de CNFI

ART.5 Se aproba organizarea Campionatului National Feminin, organizat in perioada 05-07 iulie la Piatra Neamt in cadrul actiunilor de promovare a ”sportului pentru toti” si a ramurii sportive de minifotbal.

ART.6 Se aproba organizarea Campionatului National Old Boys pentru luna August 2024 in municipiul Galati si Superliga Old Boys, ce va avea loc in municipiul Targu Jiu in luna octombrie 2024 in cadrul actiunilor de promovare a ”sportului pentru toti” si a ramurii sportive de minifotbal.

ART.7 Se aproba parteneriatul cu Uniunea Nationala a Studentilor din Romania in vederea organizarii Campionatului National al Universitatilor la minifotbal, competitie ce va avea loc la Craiova in luna septembrie 2024 in cadrul actiunilor de promovare a ”sportului pentru toti” si a ramurii sportive de minifotbal.

Art. 8 Pentru participare in cadrul actiunilor de promovare a ”sportului pentru toti” si a ramurii sportive de minifotbal se va percepe o taxa de licenta in valoare de:

– Campionatul National Firme si Institutii – 1500 lei
– Campionatul National Old Boys si Superliga Old Boys – 1500 lei
– Campionatul National Feminin – 750 lei

ART.9 Prezenta hotarare a fost adoptata in unanimitate la data de 16.04.2024 cu 6 voturi pentru.

ART.10 Prezenta hotarare este obligatorie atat pentru membrii asociati si afiliati cat si pentru cluburile sau echipele participante la competitiile nationale si intra in vigoare de la data adoptarii.

ART.11 Prezenta hotarare poate fi atacata in justitie de oricare dintre membrii care nu au luat parte la sedinta Comitetului Executiv, sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze acest lucru in procesul verbal, in conformitate cu legislatia in vigoare

ART.12 Prezenta hotarare se publica pe site-ul oficial al Federatiei in termen de maxim 48 ore de la data adoptarii ei, publicarea are valoare de comunicare oficiala fata de orice persoana interesata.