Decizia Cex nr. 2: Aprobare participare si delegatie Echipa nationala la „Montenegro 2024”

Decizia nr. 2 a Comitetului Executiv al FRM din 16.04.2024

Membrii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Minifotbal, intruniti in sedinta din data de 16.04.2024, am hotarat in conformitate cu cu prevederile art. 41 din Statut si ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmatoarele:

ART.1 Se aproba participarea echipei nationale de minifotbal seniori a Romaniei la Nations Games, ce se va desfasura in Montenegro in localitatea Podgorica in perioada 28.04 – 02.05.2024.

ART.2 Se aproba componenta delegatiei echipei nationale de minifotbal seniori a Romaniei la Nations Games, care se va desfasura in Montenegro in localitatea Podgorica in perioada 28.04 – 02.05.2024 asa cum este prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare.

ART.3 Se aproba cheltuielile in cuantum total de 55.000 lei necesare pentru participarea echipei nationale de minifotbal seniori a Romaniei la Romaniei la Nations Games, ce se va desfasura in Montenegro in localitatea Podgorica in perioada 28.04 – 02.05.2024, asa cum este prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare.

ART.4 Prezenta hotarare a fost adoptata in unanimitate la data de 16.04.2024 cu 6 voturi pentru. La sedinta a lipsit un membru CEX, Szekely Zoltan

ART.5 Prezenta hotarare este obligatorie pentru membrii asociati si afiliati si intra in vigoare de la data adoptarii.

ART.6 Prezenta hotarare poate fi atacata in justitie de oricare dintre membrii care nu au luat parte la sedinta Comitetului Executiv, sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze acest lucru in procesul verbal, in conformitate cu legislatia in vigoare

ART.7 Prezenta hotarare se publica pe site-ul oficial al Federatiei in termen de maxim 48 ore de la data adoptarii ei, publicarea are valoare de comunicare oficiala fata de orice persoana interesata.