Decizia CEX nr. 3: Convocare si refuz echipa națională

Decizia nr. 3 a Comitetului Executiv al FRM din 16.04.2024

Membrii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Minifotbal, intruniti in sedinta din data de 16.04.2024, am hotarat in conformitate cu cu prevederile art. 41 din Statut si ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmatoarele:

Punerea la dispoziţie a jucătorilor pentru echipele naţionale a României:

1. Cluburile sunt obligate să pună la dispoziţia FRM jucătorii selecţionaţi pentru reprezentativele (echipele) naţionale, indiferent de categoria de vârstă.

2. Un jucător care a fost convocat pentru reprezentativa naţională nu are dreptul să joace pentru clubul la care este legitimat pe tot timpul perioadei convocării. Această interdicţie se prelungeşte cu 5 zile în cazul în care jucătorul nu a dorit sau nu a putut să dea curs convocării indiferent din ce motive.

3. În vederea pregătirii şi participării cu reprezentativa naţională a unor jucatori convocați la jocuri, turnee sau competiţii oficiale şi amicale comisia de organizare a competitiilor locală/județeană, atunci când este cazul va aplica măsurile necesare întreruperii competiţiilor interne în mod corespunzător astfel:

a. În cazul convocării 1 jucător de la un club, jocul nu se amână și nu se reprogramează

    b. În cazul convocării a unui număr de minim 2 jucatori sau mai mulți jucători de la o echipă, comisia de organizare va reprograma jocul din etapa/etapele respective din oficiu. Jocul poate fi reprogramat în avansul sau in devansul etapei dar nu poate fi programat mai tarziu de următoarea etapa programată in campionat.

    4. Cluburile care refuză să pună la dispoziţie jucătorii săi convocaţi pentru partidele reprezentativelor naţionale, vor fi sancţionate potrivit prevederilor Regulamentului Disciplinar.

    5. Jocurile la care au participat jucatorii convocaţi în perioada de interdicţie, conform alin. 2 de mai sus, se omologhează cu rezultatul de 6–0 în favoarea echipelor adverse din competitie/campionat în aceași zi când jocul a fost programat.